Loading

Tips voor een beter time-management (tijdsgebruik) om zo meer tijd voor jezelf te hebben

Ken je dat gevoel dat je nooit geen tijd hebt? Je denkt altijd maar minder en minder tijd te hebben omdat je alsmaar meer en meer moet doen in dezelfde tijd. Je moet gaan werken, het huishouden, de kinderen opvoeden, naar familie, vrienden, hobby's,... Dit alles brengt een hoop stress met zich mee en je hebt totaal geen tijd meer over voor uzelf. Wel dit moet veranderen. Geen tijdsgebrek meer voor u!
Hier zijn 10 tips om u beter te time-managen en terug tijd over te hebben.

10 STAPPEN OM VOOR EEN BETER MANAGEMENT

1. Maakt een lijst van wat je allemaal nog moet verwezenlijken in ene volledige week.

2. Onderstreep alles dat jij belangrijk vindt.

3. Denk ook aan de dingen die je simpel weg zou kunnen weglaten of wil weglaten.

4. Begin met het meest noodzakelijke (enkel wat je onderlijnt hebt dus).

5. Hierna ga je na hoeveel tijd je hebt gespendeerd aan deze belangrijke taken. Ga ook na hoeveel tijd je nog over hebt tot het eind van de week.

6. Nu neem je een pauze voor u zelf, ga gaan shoppen doe iets leuks of oefen een hobby uit of iets wat je graag zou doen waarvoor je vroeger nooit geen tijd voor had.

7. Als je klaar bent met uw pauze dan kan je beginnen met de minder noodzakelijke dingen uit de lijst. Let hierbij op dat u zich niet moet opjagen of beginnen te stressen over deze taken, want ze zijn ten slotte minder belangrijk.

8. En als je alles hebt kunnen doen wat er op uw lijstje stond en je hebt tijd over spendeer die dan in het weekend of neem de tijd voor uw kinderen en partner en misschien zelfs uw hobby.

9. De eerste keer dat je deze time-management toepast moet je alle tijd opschrijven naast iedere opdracht die je moet vervullen. Zo kun je dit later gebruiken om uw weken te plannen. Nu weet je ten minste hoe lang je ongeveer aan 1 bepaalde opdracht spendeert en kan je die gaan spreiden over uw week.

10. Een laatste tip: verlies geen tijd met domme, nutteloze dingen als je geen tijd over hebt. Ga niet de hele dag voor de TV zitten als je nog van alles moet afwerken. Bekijk televisie nadat je uw taken hebt volbracht. I garandeer u dat u ontspannender zult kunnen kijken naar de Televisie, u zult er meer van kunnen genieten nu uw hoofd niet steeds aan het denken is aan wat je nog moet doen. Zo nu kunt u volledig gemotiveerd te werk gaan met uw tijd.

Ik hoop dat deze tips u verder kunnen helpen bij uw tijds-gebrek. Je maakte daarnet een volledig time-management dossier op 1 stukje papier. Doe dit regelmatig opnieuw als er nieuwe taken bijkomen. Je kunt belangrijke taken toevoegen en meer onbelangrijke schrappen. Het is aan U!

related links:
10 tips for less stress on the workspace